Vår årlige julegrantenning er på fredag 1. desember kl 17

Fredag 1. desember har er det julegrantenning igjen. Velkommen!

Vi starter Advent med en koselig samling på tennisbanen (ved P-plassen til Randviga) kl 17, og holder på til ca kl 19.

Det blir hest og kjerre tilgjengelig for barn. Alle turer er gratis.

Vi har hørt at Julenissen kommer, og også denne gangen med julegodter til barna.

Det blir salg av varm kaffe, solbærtoddy, kaker, varme vafler og brus til hyggelige prise.

Og hyggelig blir det. Både for små og store.

 

Tid: Fredag 1. desember kl 17-19

Sted: Tennisbanen ved P-plass (Randviga)

 

Mvh Styret i HV.

Reklamer

Merknad til byggeprosjekt «Lille Trollefjell»

merknaderStyret i Haugens Vel har i september jobbet med å sende inn merknader til et byggeprosjekt «Lille Trollefjell». Det er planlagt 22 nye boliger der. Dette feltet ligger slik til at når du går opp Bregnevei-bakken, og går rett frem i toppen av bakken, så vil du gå rett inn i det nye feltet.

Dette boligprosjektet vil direkte påvirke trafikksikkerheten til våre barn som går til og fra skolen og aktiviteter.

Vi er positivt innstilt til byggeprosjektet og forstår godt at det etableres flere boliger her hvor det er så attraktivt å bo. Vi har ikke innsigelser mot nybygging, men har merknader vedr. trafikksikring, overvann- og kloakksystemet, samt bebyggelse i natur- og friluftsområdene. (Se vedlegg)

Sak fortsetter under kart:

Trafikksikring

I risiko-analysen av prosjektet er det ikke nevnt at Bregneveien er skoleveien. Den har vært offentlig skolevei siden 80-tallet, og de fleste barn i Haugenes krysser, eller går/ sykler i Bregneveien til/ fra skole, aktivitere og venner.

På vinteren, når bakken både er smalere og glattere pga snø, går de fleste opp Bregneveien i stedet for Sømsveien, da Bregneveien og Trolldalsveien er kortere.

De minste barna går stort sett Bregneveien alltid.

Vi har derfor sendt inn merknader som har med trafikksikring å gjøre.

Se vedlagt dokument for å se brevet i sin helhet. Det er et samlet styre som står bak brevet.

Merknader til reguleringsplan for Lille Trollefjell på Fevik

Mvh Styret

Dugnad – Rydde til 17. mai og sommeren

I dag, mandag 15. mai, har vi vår årlige ryddedag i Haugenes. Vi møtes ved fotballbanen kl 17. Holder på ca 1 time. Noen er nok raskere.

Dette er en barnevennlig dugnad, som fint lar seg kombinere med barnevogn, trehjulssykkel etc.

Som normalt deler vi oss inn i små lag på 1-5 personer som tar for seg tildelte gater. Oppgaven er å plukke søppel som ligger på veier, i grøfter og på fellesarealer.

Søppelsekker deles ut ved fotballbanen, og returneres samme sted.

Ta med arbeidshansker hvis du har.

Pga usikkerhet med været så har vi ikke varme griller i år.

En siste hilsen til Bjørn Wiik

BWdoc

Bjørn Wiik, eneste æresmedlem i Haugenes Vel, døde hjemme da hjertet sviktet den 3. april 2017.

Han var viktig for Haugenes:
Helt fra Bjørn flyttet inn som første beboer i Haugenes 2 i 1977, arbeidet han for at Haugenes skulle bli et bra sted for alle, med særlig vekt på at ungdommen skulle ha et tilbud. Hoppbakken var et av de første store prosjektene han var med på. Alltid mange forslag til ting som kunne gjøres, og Tennisbanen fikk han gjennomført, og mange stier har han vært med på å legge. Vi husker også hans mange gode historier som kom mens han gikk som naturlos.

På vegne av styret, Geir Andresen

 

Julegrantenning 2016 er dessverre avlyst

Vi må dessverre avlyse julegrantenning i år grunnet liten oppslutning til dugnadsarbeidet det er å gjennomføre arrangementet.

Velforeningen drives 100% som dugnadsarbeid, og vi er helt avhengig av at nok mennesker blir med på å gjennomføre et arrangement, ellers blir det rett og slett for mye arbeid på noen få.

Vi håper og regner med å komme sterkere tilbake i 2017, på alle måter.

Har du lyst til å være med å bidra? 

Kommentér på denne Facebook-posten (klikk her), eller send SMS til Preben S. på 90192708.

Mvh styret.