Infoskriv høst 2006

De siste årene har Haugenes Vel ligget i ”dvale”. Etter innkalling til flere møter i vinter lyktes det endelig å få stablet et styre på bena. Nå er vi i gang, men trenger sårt penger for å dekke løpende utgifter til bl.a. strøm og vann på tennisbanen /allbruksbanen.

Saker som styret vil jobbe med fremover:

  • Oppgraderinger og vedlikehold av lekeplasser og utearealer
  • Ballbinge og andre idrettsanlegg
  • Kystnære friarealer, vakthund overfor hytteeiere i området (”Iverslund” – en viktig prinsippsak!)
  • Trafikksikring
  • Sosiale sammenkomster og nettverksbygging
  • Haugenes mat og områder omkring

Vi håper på en aktiv velforening som bidrar til å knytte beboerne tettere sammen og som gjør Haugenes til et enda triveligere sted å bo.

Har du saker som du mener vi bør engasjere oss i, så ta gjerne kontakt.

Styret i Haugenes Vel 2006 er:
Leder: Geir Andresen
Kasserer: Ove Moland
Sekretær: Stein Bø-Mørland
Styremedlem: Grete Espeland

Vi tar også sikte på å sende ut et informasjonsbrev et par ganger i året fremover

Kontaktperson: Geir Andresen tlf. 37048434 / 40280416