Invitasjon til Årsmøte

Torsdag 28. februar kl.. 19.30 – 21.30
på Fevik skole, storklasserommet

Haugenes Vel har de siste to årene vært igjennom en re-etableringsfase, etter noen år hvor vi har ligget brakk. Vi er fire personer som har utgjort styret i denne perioden. Sammen med noen gode hjelpere har vi fått orden på økonomien og kommet i gang med en del aktiviteter.

I forkant av årsmøtet har vi ringt rundt og vi har nå lykkes i å få på plass et større hovedstyre samt en aktivitetskomité og lekeplasskomité. Det mest gledelige er kanskje at vi nå har fått med representanter fra hele Haugenes. Vi har trua på en ny «vår» for Haugenes Vel, og håper at du tar deg tid til å komme på årsmøtet.

Saksliste:

  1. Åpning
  2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Årsrapport 2006 og 2007
  5. Regnskap 2006 og 2007
  6. Innkomne forslag/saker
  7. Styrets forslag til handlingsplan 2008-2009
  8. Valg

Etter årsmøtesakene håper vi på en åpen diskusjon om hva vi vil med Haugenes Vel videre.

Har du saker til møtet, så kan de sendes til stein.bo-morland(at)nif.idrett.no innen 21. februar.
Hilsen

Geir Andresen, Ove Moland, Grete Espeland og Stein Bø-Mørland