Ryddedag 6.mai

Sted: Haugenes

Tirsdag 6. mai kl. 17 – 19

Haugenes Vel inviterer til ryddeaksjon før 17. mai.

Vi rydder langs veier og på fellesområder.

Møt opp ved gamle Haugenes Mat kl. 17.

Her får du utdelt poser og tildelt område for rydding.

Når søppelposen(e) leveres blir det vaffel og brus.

Vel møtt til dugnad!

Det er ikke anledning til å kaste privat avfall i kontaineren.

Vi organiserer vakt!

Annen informasjon:

  • Nytt styre ble valgt på årsmøtet i februar; Leder Stein Bø-Mørland, sekretær Geir Sture, kasserer Ove Moland, styremedlemmer Cecilie Knutsen og Geir Andresen.
  • Årsmøtet valgte også medlemmer til lekeplasskomite og aktivitetskomite, og vi håper at det vil øke aktiviteten på disse områdene fremover.
  • Vandreturene til Geir Andresen og Bjørn Wiik (jmf. Naturlos-brosjyren). Første tur i vårt nærmiljø blir 1. Mai kl 13 rundt Randvika, oppmøte P-plassen ved tennisbanen. Anbefales – bruk heftet dere har fått i posten, eller sjekk www.naturlos.no!

Hilsen Styret

Vedtak vedrørende Krokveien

Til alle som bor i Krokveien, Omveien og deler av Mellomveien

Vedr. stengsel nederst i Krokveien

Bakgrunn

Styret fikk til årsmøtet inn forslag om å fjerne stengselet nederst i Krokveien. Bakgrunnen var et ønske om å fordele trafikkbelastningen bedre. De som bor øverst i Krokveien har trafikk både fra Sømsveien og Krokveien, og når mange av dere som bor nederst i Krokveien og i Omveien benytter utkjøringen øverst i Krokveien så blir totalbelastningen stor.  Årsmøtet vedtok at det skulle gjennomføres en spørreundersøkelse blant dere som bor i området. Det er mulig at skrivet som ble delt ut hadde noen uheldige formuleringer, men tanken til styret var å få frem meninger og argumenter fra dere som bor der. At noen ikke fikk skrivet i posten beklager vi sterkt, og forstår ikke helt hva som har skjedd…

Saken har vært gjenstand for stort engasjement, noe vi er glade for. Vi har fått mange henvendelser, og det har også kommet innspill som går på andre viktige saker. Veldig bra! Styret er helt avhengig av å få tilbakemeldinger fra beboerne for å vite hvilke saker vi skal ta tak i. Flertallet av tilbakemeldingene gikk på å beholde stengselet, og det tar vi til etterretning.

Konklusjon

Stengselet blir stående. Det har vært stor motstand mot fjerning og argumentene er gode. Styret mener likevel at vi bør imøtekomme beboerne øverst i Krokveien ved å redusere trafikkbelastningen. Derfor oppfordrer vi dere som bor i området til å benytte utkjøringen i Ruakerkilen i størst mulig grad.

Tiltak

  • 30-sone i hele Krokveien (uforståelig at det er 40 på den smale og krokete veien) Vi har vært i kontakt med kommunen og fått klarsignal p

Vi vil videre undersøke muligheten for fartshumper, delvis stengsel i øvre del av Krokveien, bedre utkjøring i Ruakerkilen og Sømsveien m.m.

Styret vil takke alle som har kommet med innspill i saken, og håper samtidig at dere vil være med oss på dugnader og aktiviteter fremover slik at vi kan få det enda bedre og tryggere i hele Haugenes.

Ellers

En egen lekeplasskomite er nå etablert i Vel´et igjen og vi har allerede fått lovnad fra kommunen om nye fotballmål til balløkka i Haugenes 1. Vi arbeider også for å få finansiert nye aktivitetsapparater til lekeplassene, og vil prioritere 3-4 sentrale lekeplasser først, deriblant balløkka m/lekeplass i Haugenes 1.

Hilsen Styret

Referat – Årsmøte 2008

Møte med ungdommene

28. feb. 2008

  • Ingen fremmøtte, men en telefonisk henvendelse med forslag om minigolfbane

Referat – Årsmøte Haugenes Vel

Tors. 28. feb. 2008 kl.. 19.30

Fevik skole, storklasserommet

Tilstede:         Cecilie Knutsen, Geir Sture, Grete Espeland,  Ove Moland, Geir

Andresen, Alto-mannen og Stein Bø-Mørland.

Sak 1: Åpning. Geir ønsket velkommen.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

Sak 3: Årsberetning 2006 og 2007

Gjennomgått og godkjent.

Sak 4: Regnskap 2006 og 2007

Regnskap godkjent.

Sak 5: Innkomne forslag

a) Krokveien og veisperring

Vedtak:

Undersøke med kommunen først. Brøyting? Kan sperringa flyttes?

Spørreundersøkelse: vil ha åpnet eller ikke? Flertallsvedtak vil avgjøre.

Vi spør alle i Mellomveien, Krokveien og Omveien, men de må skrive hvor de bor slik at vi kan ta det med i vurderinga. Skal Mellomveien telle med?

Sak 6: Styrets forslag til handlingsplan 2008-09

  • Fotballmål fra kommunen? (Geir A. undersøker)
  • Benker til lekeplassene Høre med kommunen

Sak 7: Valg

  • Cecilie G Knutsen valgt som styremedlem
  • Ellers som foreslått, se vedlegg

Årsmøtet slutt. Ordet fritt:

Styrets oppgave bør være å koordinere aktivitetene, støtte aktivitetene.

Stein Bø-Mørland (referent)