Medlemskontigent 2008

Haugenes Vel har de 2 siste årene vært gjennom en re-etableringsfase, men nå er nytt hovedstyre samt aktivitets- og lekeplasskomitè for 2008 etablert og i drift.

Vi har gjennomført ryddedag i mai samt arrangert Vandrerturer i nærområdet. Videre har vi montert flere lekeapparater på lekeplassene og nye fotballmål på løkka i krokveien. I løpet av året har vi ambisjoner om å montere enda flere apparater på lekeplassen ved gamle Haugenes mat samt lekeplassen i krokveien. Vi kommer også til å ruste opp tennisbanen og sette opp nye basketkurver samt investere i landhockey-utstyr og mål.

Vi arbeider også med:

  • Ballbingeprosjektet
  • BMX sykkel-løype ved hoppbakken
  • Trafikksikring
  • Merking og rydding av ulike stier
  • Søknader for ulike tiltak (spillemidler med mer)
  • Samarbeid med kommunen

Vi kommer også i år til å bidra til arrangementet Løkkecupen samt arrangere Julegrantenning første søndag i advent.

Har du saker som du mener vi bør engasjere oss i, så ta gjerne kontakt

Styret i Haugenes Vel 2008