Bilder fra julegrantenning

Bilder fra arrangementet i slutten av november (trykk på bildet):

julegran