DUGNAD Lørdag 21. november kl. 14 – 16

Hoppbakken, Randvika og området rundt

Hva skal gjøres?

  • Rydde unnarennet og akebakken for busker og trær så den er klar for en ny vinter.
  • Rydde og merke tursti fra p-plass Randvika og til hhv. Trollefjell og Randvikhallen.
  • Rette opp benkene rundt bålplassen ved hoppbakken.

Ta gjerne med:

  • Foldesag
  • Grensaks
  • Ljå
  • Jernrive
  • Ryddesag
  • Motorsag
  • Trillebår