Ryddedag i Haugenes

Onsdag 5. mai kl.. 17 – 19

Haugenes Vel inviterer til ryddeaksjon før 17. mai. Vi rydder langs veier og på fellesområder.

Møt opp ved gamle Haugenes Mat fra kl.. 17.

Her får du utdelt poser og tildelt område for rydding. Når vi er ferdige og søppelposen(e) leveres blir det vaffel og brus.

NB! Det er ikke anledning til å kaste privat avfall i kontaineren.


Nye Fevik Skole – ingen alternativ!

–        En skole for fremtida, eller rehabilitering og klattverk?

Åpent ALLMØTE i Storklasserommet på Fevik skole, Torsdag 29.4. kl 19.00

Mandag 3. mai skal kommunestyret avgjøre hvordan Nye Fevik Skole skal se ut. Dette er den viktigste saken for Fevik på flere ti-år. Vi kan få en skole for fremtiden med flerbruks-løsninger til glede for foreninger og kulturliv, men per i dag er det ikke flertall i kommune-styret for full utbygging. Nå må Fevik-folk stå opp og engasjere seg. Den nye skolen skal vi leve med i 50 år!!! – og vi trenger virkelig et nærmiljøsenter på Fevik.

Alt. 1: Opprinnelig plan som tar hensyn til funksjonelle løsninger  utarbeidet  i nært samarbeid med personalet på skolen.  Med stort auditorium, musikkrom og kjøkken. Ikke noe luksusbygg med bl.a. færre kvm/elev enn standarden på landsbasis.

Alt. 2: Uten auditorium, uten nytt kjøkken og uten stort musikkrom. Dårligere lagerplass og enda færre kvm/elev. En dårlig løsning uten mulighet for arrangementer, konserter, teater og lignende. Dette kan vi ikke godta!!!

Til møtet inviteres alle kommunestyrepolitikerne, lag og foreninger på Fevik, privatpersoner og alle som bryr seg om hvordan Nye Fevik skole skal se ut. Rektor og lærerrepresentanter vil være tilstede. Pressen inviteres også. Møtet ledes av leder i IL EXPRESS v/ Jon Ove Heen.

La oss stå sammen for Fevik

Hilsen Haugenes Vel, IL Express, Fevik Vel, Tykkåsen Vel, Randvika Vel og FAU