Årsmøte 2011

Invitasjon til

Årsmøte i Haugenes Vel

Tirsdag 29. mars kl.. 18.00

På Ennys, Feviktoppen

Saksliste:

  1. Åpning
  2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Årsberetning 2010
  5. Regnskap 2010
  6. Innkomne forslag/saker
  7. Styrets forslag til handlingsplan 2011-2012
  8. Valg

Saker til årsmøtet MÅ være styret i hende innen 25. mars.

Hilsen

Styret i Haugenes Vel