Dugnad hoppbakken

Sted: Hoppbakken ved tennisbanen

Dato: Søndag 23.10

Tid: 10 – 12

Ta gjerne med:

  • Foldesag
  • Grensaks
  • Ljå
  • Jernrive
  • Ryddesag
  • Motorsag
  • Trillebår