Gladnyhet: Gatelysene på grusstien i Randvika forblir!

I dag ble det bekreftet via personer i Grimstad Kommune at det er fattet et politisk vedtak som tilsier at gatelysene i Randvika blir stående.

Dette er svært gode nyheter for både skolebarn og ellers alle som ferdes denne strekningen i mørketida. Skoleveien er tryggere, og et fantastisk turområde blir dermed ennå bedre å bruke utover høsten og vinteren enn tidligere år.

Vi i Haugenes Vel er takknemlige for at vi ble hørt, og veldig glade på våre egne og andres turglades vegne.