Innkalling til årsmøtet 2017

Styret innkaller til årsmøtet mandag 27. mars kl 20:30. Møtet er lagt sent av hensyn til dem som har småbarn, og derfor lagt etter leggetid for de minste barna.

Sted: House of Enny, Feviktoppen.

aarsmote-haugenes-vel

Se informasjon på Facebook-siden