En siste hilsen til Bjørn Wiik

BWdoc

Bjørn Wiik, eneste æresmedlem i Haugenes Vel, døde hjemme da hjertet sviktet den 3. april 2017.

Han var viktig for Haugenes:
Helt fra Bjørn flyttet inn som første beboer i Haugenes 2 i 1977, arbeidet han for at Haugenes skulle bli et bra sted for alle, med særlig vekt på at ungdommen skulle ha et tilbud. Hoppbakken var et av de første store prosjektene han var med på. Alltid mange forslag til ting som kunne gjøres, og Tennisbanen fikk han gjennomført, og mange stier har han vært med på å legge. Vi husker også hans mange gode historier som kom mens han gikk som naturlos.

På vegne av styret, Geir Andresen