Ryddedag før 17. mai

 

Tidspunkt: Torsdag 15. mai kl. 17 – 19

 

Haugenes Vel inviterer til ryddeaksjon før 17. mai. Vi rydder langs veier og på fellesområder.

Møt opp ved gamle Haugenes Mat fra kl. 17.00

Her får du utdelt poser og tildelt område for rydding. Når vi er ferdige og søppelposen(e) leveres og kastes i kontaineren blir det boller og brus.

NB! Det er ikke anledning til å kaste privat avfall i kontaineren. 

søppel

 

Ryddedag

Mandag 13. mai kl. 17 – 19

Haugenes Vel inviterer til ryddeaksjon før 17. mai.

Vi rydder langs veier og på fellesområder.

Møt opp ved gamle Haugenes Mat fra kl. 17.

Her får du utdelt poser og tildelt område for rydding.

Når vi er ferdige og søppelposen(e) leveres blir det brus + noe å spise.

NB! Det er ikke anledning til å kaste privat avfall i kontaineren.

søppel

Naturlos 2013

Naturlosheftet er ute i postkassen og Haugenes Vel arrangerer følgende turer med Bjørn Wiik og Geir Andresen:

Naturlos2013

  • Torsdag 18. april, kl 18. Randviga rundt. Møtested: Randvika P-plass ved Haugenes.
  • Søndag 2. juni, kl 16.  Haslatangen rundt. Møtested: P-plassen foran båtfabrikkken.
  • Søndag 8. september, kl 13. Kystnatur med gravrøyser. Møtested: Den nedlagte butikken, ved krysset Haugenesveien / Svartedabbe.
  • Søndag 22. september, kl 13. Ruaker rundt. Møtested: Kvennebekken, nederst i Ruakerveien.

Komplett oversikt finnes hos Friluftsrådet Sør på http://www.friluft-sor.no/friluft/images/stories/Naturlos/NATURLOS%202013_nett.pdf

Referat årsmøte 27. februar 2013

Tilstede:

Stein Bø-Mørland
Geir Andresen
Kjell Knudsen
Ove Moland
Lin Knutsen
Preben Sangvik
Anders Lervold

Fraværende:
Cecilie G. Knutsen
Geir Sture

Valg av referent: Anders Lervold
Valg av møteleder: Stein Bø-Mørland

Innkalling og saksliste er godkjent av styret og de frammøtte.

Gjennomgang av årsberetning for 2012

Regnskap

Det manglet rapport fra revisor om styrets økonomi og regnskap, denne bør vedlegges i fremtidige årsberetninger.

Handlingsplan perioden 2012 – 2013

Mange aktiviteter er ferdigstilt i perioden og tas ut av listen for neste periode.

Dialogen med Fevik skole og Grimstad kommune har vært god og gjennom dette samarbeidet har vi lykkes gjennomført enda flere saker.

Ballbingen er ferdig.

Ski og sykkelanlegg i Ranviga er ferdig.

Vårt engasjement om etablering av skatepark avsluttes.

Kommunen har koblet lysene i skibakken til gatelysnettet.

Det er oppført lys på turstien forbi Randvika og Storesand.

Trafikksikringstiltak er utført i Haugenes med flere fartsdempere i tilknytning fotgjengeroverganger samt at det er satt opp skilt for nye fartsreguleringer hvor hastigheten i Haugenes er satt til 30 km/t, så nær som ytterst i Haugenesveien, nærmest Sømsveien hvor det fortsatt er 40-sone.

Valg

Styret ved årsmøtet 2013

Styreverv Navn Adresse Periode
Leder Stein Bø-Mørland Lille Pasvik 2011-13
Sekretær Geir Sture Svartedabbe 2011-13
Kasserer Ove Moland Barlinda 2012-14
Styremedlem Cecilie G. Knutsen Krokveien 2012-14
Styremedlem Geir Andresen Barlinda 2012-14
Styremedlem Anders Lervold Bregneveien 2011-13
Styremedlem Kjell Knudsen Bregneveien 2011-13
Revisor Lin Knutsen Haugenesveien 2012-14

Stein Bø-Mørland fratrer rollen som styrets leder og ønsker ikke lenger å være med i styret. Han er positiv til fortsatt å være en ressurs for styret og å være med på dugnader.

Geir Sture fratrer sitt verv i styret. Han var ikke på møtet, men det antas at han også er positiv til å delta på enkelte dugnader og arrangement.

Kjell Knudsen og Anders Lervold er på valg.

Nytt styre etter årsmøtet

Styreverv Navn Adresse Periode
Leder Kjell Knudsen Bregneveien 2013-15
Sekretær Anders Lervold Bregneveien 2013-15
Kasserer Ove Moland Barlinda 2012-14
Styremedlem Cecilie G. Knutsen Krokveien 2012-14
Styremedlem Geir Andresen Barlinda 2012-14
Styremedlem Preben Sangvik Snarveien 2013-15
Revisor Lin Knutsen Haugenesveien 2012-14

Handlingsplan 2013- 2014

Godhet på Fevik

GodhetFevik

Har du tid til en kopp kaffe 13.januar kl.17.00
på Strand Hotel Fevik?

Hver dag hele året er det mennesker som viser godhet med hverandre i vårt lokalmiljø. Heldigvis er
det slik at det er noen naboer som stikker innom, det er noen som inviterer noen de ikke kjenner så
godt, det er noen som stikker innom på Feviktun for en prat, det er noen morgenfugler som følger
barn til skolen, det er noen som stiller opp for en alenemor, det er noen som passer på at en søppeldunk som er veltet blir ryddet på plass og det er noen som bryr seg litt ekstra om en som ikke helt
fant sin plass i guttegjengen.
Dette skjer hver dag og gjør at lokalsamfunnet blir et godt sted for de aller fleste.
Vi er noen som har lyst til å synliggjøre alle de som gjør en innsats og som gjennom dette kanskje
kan få enda flere til å oppleve gleden ved å vise godhet i lokalsamfunnet.
Dersom du har tid vil vi gjerne ta en kopp kaffe på Strand Hotel søndag 13.januar kl.17.00.
Enten du tilhører en av Feviks mange organisasjoner eller bare har lyst til å stikke innom er du hjertelig velkommen.
Vi trenger dine råd slik at vi kan synliggjøre alt det flotte som skjer på Fevik.