Gladnyhet: Gatelysene på grusstien i Randvika forblir!

I dag ble det bekreftet via personer i Grimstad Kommune at det er fattet et politisk vedtak som tilsier at gatelysene i Randvika blir stående.

Dette er svært gode nyheter for både skolebarn og ellers alle som ferdes denne strekningen i mørketida. Skoleveien er tryggere, og et fantastisk turområde blir dermed ennå bedre å bruke utover høsten og vinteren enn tidligere år.

Vi i Haugenes Vel er takknemlige for at vi ble hørt, og veldig glade på våre egne og andres turglades vegne.

 

Ryddedag før 17. mai

 

Tidspunkt: Torsdag 15. mai kl. 17 – 19

 

Haugenes Vel inviterer til ryddeaksjon før 17. mai. Vi rydder langs veier og på fellesområder.

Møt opp ved gamle Haugenes Mat fra kl. 17.00

Her får du utdelt poser og tildelt område for rydding. Når vi er ferdige og søppelposen(e) leveres og kastes i kontaineren blir det boller og brus.

NB! Det er ikke anledning til å kaste privat avfall i kontaineren. 

søppel

 

Bussruter mens Sømsveien er stengt

Sømsveien stenges for gjennomkjøring mandag 5. mai, og dette påvirker ALLE bussruter utenom skolebussene.

Skolebussene går som normalt (bortsett fra at på- og avstigning på bussen ved fevik Skole er ved Meny).

Alle andre bussavganger stoppes, og du som bruker bussen må gå ut til krysset mellom Vessøyveien og Østre Vessøyvei.

(Se kart under)

Les videre

Pressemelding fra Statens Vegvesen om Sømsveien

Pressemeldingen er her kopiert inn i sin helhet:

Anleggsarbeid på Sømsveien på Fevik

På oppdrag fra Aust-Agder fylke starter Statens vegvesen nå byggingen av nytt fortau, gang- og sykkelvei fra Haugenes til Trolldalsveien i Grimstad kommune. Dette er et miljø og trafikksikkerhetstiltak for de myke trafikantene på strekningen.

Vi skal bygge fortau de første 650 meterne fra Trolldalsveien. Deretter går vi over til en gang- og sykkelvei løsning, som avsluttes ved Haugeneskrysset. Det blir videre fortau fra Haugeneskrysset til Krokveien. Under gravearbeidet vil det også bli lagt ned trekkerør slik at alle ledninger som i dag ligger i luftspenn kan legges over til trekkrørene i bakken.

Etter gjennomført tilbudsrunde gikk arbeidet til Heldal Entreprenør A/S, hvor anleggsleder vil være Werner Krath. Arbeidet vil starte opp like etter påske. Det vil bli redusert fremkommelighet for trafikantene i anleggsperioden og enkelte perioder vil vegen bli helt stengt.

I forbindelse med byggingen av gang og sykkelveien besluttet Grimstad kommune å rehabilitere sitt VA system på deler av strekningen. Planen var opprinnelig å bygge ny gang og sykkelvei til Haugeneskrysset, men Grimstad kommune ønsket å forlenge miljøtiltaket helt til Krokveien. Grimstad kommune anleggsavdeling står selv for byggingen av fortauet fra Mellomveien til Krokveien.

Arbeidet skal etter planen være ferdig i desember 2014, men det vil bli lagt et topplag asfalt på veien våren 2015.

Selv om deler av vegen i perioder vil være helt stengt, vil vi likevel legge til rette for kjøring til eiendommene på strekningen. Vi vil også legge til rette for at fotgjengere og syklister skal kunne passere, og vi vil derfor gjøre særlige tiltak for å sikre de myke trafikantene også i anleggsperioden. Vi oppfordrer likevel alle til å benytte alternative veger dersom dette er mulig. Vi er allerede i dialog med beboerne langs vegen, og har bl.a. satt krav til entreprenøren om at vegen skal holdes åpen i juli måned.

Notat fra Haugenes Vel: Se kommunikasjon om bussruter, omkjøring etc. på vår informasjonsside

Byggestart for fortau og gang- og sykkelsti på Sømsveien

Byggestart for fortau og gang- og sykkelsti på Sømsveien

 

Statens Vegvesen, ved Siri Vevstad, informerte oss i dag at byggestart for fortau og gang- og sykkelsti på Sømsveien er rett etter påsken.

Dermed vil vi få en mye tryggere vei der vi og barna våre kan ferdes. Dette har vært en sak som har pågått i mange år, og nå kommer endelig den nye veien.

Omkjøring for alle på Haugenes

Det starter med trefelling og rydding ved veien, og deretter begynner graving rundt starten av mai. Når graving starter så vil veien stenges, og alle oss som bor i Haugenes vil bli nødt til å kjøre ut i retning Engene kirke. 

Omkjøringen vil vedvare frem til rundt juletider i år, med unntak av sommerferien. I sommerferien vil veien mest sannsynlig åpnes for normal ferdsel.

For deg som bor mellom Haugeneskrysset og starten av 50-sonen ved Feviktoppen, vil det være omkjøring som endres etterhvert som arbeidet skrider frem.

Sammenhengende fortau fra Feviktoppen til Krokveien

Når arbeidet sluttføres i desember 2014 eller januar 2015, så vil det være sammenhengende fortau / gang- og sykkelsti fra Feviktoppen og til Krokveien. Halvparten av lengden vil være fortau (opphøyet fortau) med 2,5 meters bredde. Resten vil være en 3 meter bred gang- og sykkelsti der det både er en 25 cm. høy betongkant mellom bilvei og stien, samt en liten grøft.

Statens Vegvesen bygger fra starten av 50-sonen og til Haugeneskrysset, og Grimstad kommune bygger videre til Krokveien.

Etter at veien er ferdigstilt vil det mest sannsynlig forbli 50-sone fartsgrense på veien.

Spørsmål?

Har du spørsmål, så still oss spørsmål under – så skal vi forsøke å svare eller hente inn svar.