Byggestart for fortau og gang- og sykkelsti på Sømsveien

Byggestart for fortau og gang- og sykkelsti på Sømsveien

 

Statens Vegvesen, ved Siri Vevstad, informerte oss i dag at byggestart for fortau og gang- og sykkelsti på Sømsveien er rett etter påsken.

Dermed vil vi få en mye tryggere vei der vi og barna våre kan ferdes. Dette har vært en sak som har pågått i mange år, og nå kommer endelig den nye veien.

Omkjøring for alle på Haugenes

Det starter med trefelling og rydding ved veien, og deretter begynner graving rundt starten av mai. Når graving starter så vil veien stenges, og alle oss som bor i Haugenes vil bli nødt til å kjøre ut i retning Engene kirke. 

Omkjøringen vil vedvare frem til rundt juletider i år, med unntak av sommerferien. I sommerferien vil veien mest sannsynlig åpnes for normal ferdsel.

For deg som bor mellom Haugeneskrysset og starten av 50-sonen ved Feviktoppen, vil det være omkjøring som endres etterhvert som arbeidet skrider frem.

Sammenhengende fortau fra Feviktoppen til Krokveien

Når arbeidet sluttføres i desember 2014 eller januar 2015, så vil det være sammenhengende fortau / gang- og sykkelsti fra Feviktoppen og til Krokveien. Halvparten av lengden vil være fortau (opphøyet fortau) med 2,5 meters bredde. Resten vil være en 3 meter bred gang- og sykkelsti der det både er en 25 cm. høy betongkant mellom bilvei og stien, samt en liten grøft.

Statens Vegvesen bygger fra starten av 50-sonen og til Haugeneskrysset, og Grimstad kommune bygger videre til Krokveien.

Etter at veien er ferdigstilt vil det mest sannsynlig forbli 50-sone fartsgrense på veien.

Spørsmål?

Har du spørsmål, så still oss spørsmål under – så skal vi forsøke å svare eller hente inn svar.