Haugenes Løkkecup

Åpningsfest søndag 25.10 fra kl. 09.30 –  ny ballbinge!!

Premier til alle!

Vi gjentar suksessen, men ønsker i år å invitere hele Fevik til løkkecup i fotball.

Vi deler inn i 3 alderstrinn

  • Mini: 2004 – 2000. Startkontigent Kr. 30,- pr. spiller. 4 utespillere + keeper.
  • Junior: 1999 – 1997. Startkontigent Kr. 40,- pr. spiller. 5 utespillere + keeper.
  • Senior: 1996 – 1900. Startkontigent Kr. 300,- pr. lag. 4 utespillere + keeper. Vandrepokal (til odel og eie etter 3 seire).

Viktig!! Påmelding, alle klasser, innen 21.10 til Kenneth på tlf. 906 17 927, slik at vi unngår unødvendig venting. De spillere som i utgangspunktet ikke har et bestemt lag å spille på, får tildelt lag ved oppmøte.

Kamptid alle klasser: 10 minutter.

Offisiell åpning: Kl. 12.00

-Ved Leder i Haugenes Vel Stein Bø Mørland

Alle barn og voksne er velkommen til å delta. Her blir det mye moro og mye fotball. Ta gjerne med venner.

Dette er en årlig tradisjon og begivenhet for beboere i Haugenes og omegn. Startkontigenten går i sin helhet til ballbinge prosjektet på Haugenes og til å dekke premier etc.

Vi selger pølser, vafler, kaker, kaffe og brus. Ta med hele familien! Håper vi sees!

Med vennlig hilsen,

Kenneth Kristoffersen, tlf 906 17 927

Geir Sture (Haugenes Vel), tlf 909 66 194


Lekeplassene / aktivitetsområdene i Haugenes

En kort statusrapport etter befaring av styret den 23.9.2007

Vi har i alt 14 lekeplasser/aktivitetsområder i Haugenes. Mange småbarnsfamilier har de senere årene etablert seg i området, og behovet for gode lekeplasser er tilstede.

Generelt er inntrykket at lekeplassene er i dårlig forfatning. Noen er små og har få muligheter, andre har plass men mangler apparater. Atter andre har en del apparater, men i variabel tilstand. Noen plasser er også mer eller mindre gjengrodd. En fullstendig oppgradering vil være veldig krevende både økonomisk og dugnadsmessig.

Vi ser derfor for oss at vi må ta dette over tid, og vil fortsette å søke både kommunen om midler samt om spillemidler til aktivitetsapparater. Vi er imidlertid helt avhengig av at dere som bor rundt lekeplassene føler ansvar og rydder, vedlikeholder de. Vi må ikke la oss stoppe av at noen få driver hærverk!!!

Haugenes 1:

Balløkke

– grusbane med to mål. OK tilstand på nett og mål.

Lekeplass 1 (nær balløkken)

– har 4 apparater, men mangler sandkasse. Ok tilstand!

Lekeplass 2

– liten, men koselig plass. Begrenset med muligheter for nye apparater

– mangler sand i sandkasse.

– vippen er gammel, og har klemfare!

Haugenes 2:

Balløkke på toppen av Svartedabbe

* gjengrodd og ubrukelig slik den fremstår i dag…
* mangler mål

Svartedabbe

* lun og koselig lekeplass
* bra utrustet sammenliknet med de andre, men et par apparater til hadde gjort susen…

Lekeplassv/Fotballøkka Haugenes mat

* har godt med plass og muligheter
* en del apparater, men et par til hadde gjort den godt…
* må ryddes etter hærverk
* mangler benk
* mer sand i sandkassa
* gjerde må repareres

Fotballbanen v/Haugenes mat

* er humpete og bør planeres og ettersåes
* trenger nye mål og nett

Asfaltert plass mlm fotballbanen og Haugenes mat

* må sikres mot p-plass eller lignende for den kommende utbyggingen

Barlinda

* har nå kun en sandkasse og benk.
* Har god plass og muligheter
* Her er det mest akutt med nye apparater!

Øvre Barlinda

– liten, men ok. Har begrensete muligheter

Haugenes 3

Lekeplass 1

* liten, og med begrensete muligheter
* inngjerdet

Lekeplass 2

* liten, men brukbart utstyrt med «ronse», sandkasse og
* inngjerdet

Lekeplass 3

* liten, og lite egnet til formålet…

I tillegg kommer tennisbanen / basketballbanen, hvor der også er behov for en oppgradering!

Haugenes 23/9-2007

Styret