Gladsak

Haugenes vel på Fevik utnevnte på sitt årsmøte tirsdag et æresmedlem for første gang.

Bjørn Wiik flyttet til Haugenes i 1977, og ble den første som etablerte seg i feltet Haugenes 2 – og har siden den gang vært med i en eller annen funksjon i Velforeningen.
33 år med uegennyttig innsats. Wiik har bl.a. vært sentral under byggingen av hopp- og akebakken ca. 1980, tennis- og basketballbanen som midt på 90-tallet kostet 5-600.000. Videre har han bl.a. organisert kiosk i Randvika om sommeren, vært naturlos på en rekke turer og jobbet for å sikre allmennhetens interesser med stier m.m.

Selv nå i en godt voksen alder, bidrar han stadig til nytte og glede for alle oss som bor i Haugenes og det er aldri nei i hans munn.

Leder Stein Bø-Mørland overrakte blomster, æresdiplom og noen nyttige turredskaper.

Tusen takk for all den innsatsen du har gjort, og fortsatt gjør for Haugenesere. Du er virkelig en hedersmann!

mvh

Stein Bø-Mørland

Leder i Haugenes Vel