Årsberetning 2011

Finnes her:

Reklamer

Invitasjon til årsmøte


Årsmøte i Haugenes Vel


Tirsdag 14. februar  kl.. 18.00

På Ennys, Feviktoppen

 Vi spanderer pizza og noe å drikke.

 

 

Saksliste:

 1. Årsberetning 2011
 2. Regnskap 2011
 3. Innkomne forslag/saker
 4. Styrets forslag til handlingsplan 2012-2013
 5. Valg. NB! Vi har funnet personer til alle verv!!!
 6. Utvnevelse av æresmedlem

Info.sak:

Fevik skole blir i byggeperioden lokalisert i Haugenes. Hva betyr det for oss? Hva kan vi bidra med? Hva kan vi ønske oss/kreve av kommunen?

Saker til årsmøtet MÅ være styret i hende innen 1. februar

  

Hilsen

Styret i Haugenes Vel

Geir Andresen, Ove Moland, Geir Sture, Cecilie Knutsen, Anders Lehrvold, Kjell Knudsen  og Stein Bø-Mørland

Invitasjon til årsmøte

Tid:  Tirsdag 16. mars kl. 18.00

Sted: På klubbhuset til IL Express

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsrapport 2009
 5. Regnskap 2009
 6. Innkomne forslag/saker
 7. Styrets forslag til handlingsplan 2010-2011
 8. Valg

Saker til årsmøtet MÅ være styret i hende innen 14. mars.

Hilsen

Styret i Haugenes Vel

Geir Andresen, Ove Moland, Geir Sture, Cecilie Knutsen og Stein Bø-Mørland

Invitasjon til Årsmøte

Tid: Onsdag 25. februar kl.. 19.30 – 21.30hammer1
Sted: Hjemme hos Stein Bø-Mørland i Barlinda 89

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsrapport 2008
 5. Regnskap 2008
 6. Innkomne forslag/saker
 7. Styrets forslag til handlingsplan 2009-2010
 8. Valg

Etter årsmøtesakene presenterer vi vår internettside www.haugenesvel.no og
åpner for diskusjon og idémyldring om hva vi vil med Haugenes Vel videre.
Har du saker til møtet, så kan de sendes til stein.bo-morland@nif.idrett.no
innen 18. februar.

Hilsen

Styret i Haugenes Vel

Invitasjon til Årsmøte

Torsdag 28. februar kl.. 19.30 – 21.30
på Fevik skole, storklasserommet

Haugenes Vel har de siste to årene vært igjennom en re-etableringsfase, etter noen år hvor vi har ligget brakk. Vi er fire personer som har utgjort styret i denne perioden. Sammen med noen gode hjelpere har vi fått orden på økonomien og kommet i gang med en del aktiviteter.

I forkant av årsmøtet har vi ringt rundt og vi har nå lykkes i å få på plass et større hovedstyre samt en aktivitetskomité og lekeplasskomité. Det mest gledelige er kanskje at vi nå har fått med representanter fra hele Haugenes. Vi har trua på en ny «vår» for Haugenes Vel, og håper at du tar deg tid til å komme på årsmøtet.

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsrapport 2006 og 2007
 5. Regnskap 2006 og 2007
 6. Innkomne forslag/saker
 7. Styrets forslag til handlingsplan 2008-2009
 8. Valg

Etter årsmøtesakene håper vi på en åpen diskusjon om hva vi vil med Haugenes Vel videre.

Har du saker til møtet, så kan de sendes til stein.bo-morland(at)nif.idrett.no innen 21. februar.
Hilsen

Geir Andresen, Ove Moland, Grete Espeland og Stein Bø-Mørland