Fantastisk utsikt!

Ta turen til toppen av Randvigkallen, rundturen er mindre enn 500m lang, høyden er 62,9m!

Kartet er utsnitt fra Grimstad kommunes kartløsning, (Avinet, Norgeskartet).

Skiltene er levert av Toppen Trearbeid, Odda.

For flere turer se https://haugenesvel.no/arrangement/naturlos/