Referat – Årsmøte 2008

Møte med ungdommene

28. feb. 2008

  • Ingen fremmøtte, men en telefonisk henvendelse med forslag om minigolfbane

Referat – Årsmøte Haugenes Vel

Tors. 28. feb. 2008 kl.. 19.30

Fevik skole, storklasserommet

Tilstede:         Cecilie Knutsen, Geir Sture, Grete Espeland,  Ove Moland, Geir

Andresen, Alto-mannen og Stein Bø-Mørland.

Sak 1: Åpning. Geir ønsket velkommen.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

Sak 3: Årsberetning 2006 og 2007

Gjennomgått og godkjent.

Sak 4: Regnskap 2006 og 2007

Regnskap godkjent.

Sak 5: Innkomne forslag

a) Krokveien og veisperring

Vedtak:

Undersøke med kommunen først. Brøyting? Kan sperringa flyttes?

Spørreundersøkelse: vil ha åpnet eller ikke? Flertallsvedtak vil avgjøre.

Vi spør alle i Mellomveien, Krokveien og Omveien, men de må skrive hvor de bor slik at vi kan ta det med i vurderinga. Skal Mellomveien telle med?

Sak 6: Styrets forslag til handlingsplan 2008-09

  • Fotballmål fra kommunen? (Geir A. undersøker)
  • Benker til lekeplassene Høre med kommunen

Sak 7: Valg

  • Cecilie G Knutsen valgt som styremedlem
  • Ellers som foreslått, se vedlegg

Årsmøtet slutt. Ordet fritt:

Styrets oppgave bør være å koordinere aktivitetene, støtte aktivitetene.

Stein Bø-Mørland (referent)