Dugnad, rydding av stier

Rydding av stier til Trollefjell og Randvigkallen

Tirsdag 24. mai møtes vi på tennisbanen kl 17.30.

Ta gjerne med ryddesag, grenkutter, motorsag e.l.